Mini davčna reforma 2017

Državi zbor Republike Slovenije  je pred kratkim potrdil davčne spremembe, ki nas čakajo v letu 2017. Kasneje so na seji državnega sveta izglasovali odložilni veto na novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki govori o  zvišanju stopnje davka s 17% na 19%.

Kaj nas torej novega čaka s 1.1.2017

Bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki se uporablja s 1.1.2017

  • Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost (13.PLAČA)

Z novo 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, vendar za plačo do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji.

Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki je po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (v praksi pogosto trinajsta plača oz. božičnica). Gre izključno za oprostitev plačila dohodnine, vsi ostali prispevki ostajajo enaki.

  • Povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave za 300 eurov

Spreminja se dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne splošne olajšave, tako da se povečuje za 300 eurov, s sedanjih 10.866,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca na 11.166,37 eura skupnih aktivnih dohodkov zavezanca. Višina dodatne splošne olajšave in višina dohodkovnega praga za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave se ne spreminjata.

Zneski splošne olajšave v skladu s spremenjenim 111. členom ZDoh-2:

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
11.166,37 6.519,82
11.166,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70
  • Sprememba lestvice za odmero dohodnine

Lestvica za odmero dohodnine se spremeni tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 EUR in s stopnjo 34 %.

Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %.:

Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 1. januarja 2017 dalje:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih  

Znaša dohodnina v eurih

Nad Do
8.021,34 16 %
8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20 14.009,65 39 % nad 48.000,00
70.907,20 22.943,46 + 50 % nad 70.907,20
  • Spremembe pri bonitetah

S spremembo 2. točke tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. V okviru smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, gre predvsem za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga in podobno. S spremembo petega odstavka 39. člena ZDoh-2 se povišuje znesek splošne oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcu ne zagotavlja redno in pogosto, in sicer tako da znesek bonitete v mesecu ne presega 15 eur (sedaj 13 eurov).

  • Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Novela ZDoh-2R bistveno spreminja 69. člen ZDoh-2 (splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).

Po novi metodi ugotavljanja katastrskega dohodka se v sistem katastrskega dohodka vključujejo tudi posebne kulture (zelenjadnice in zelišča, ki se pridelujejo v tleh na prostem in v intenzivni pridelavi, jagode, artičoke, šparglji na njivah, semena in sadike poljščin, reja polžev na njivi), pod pogojem, da jih zavezanec prijavi v okviru zbirnih vlog za uveljavljanje pravic iz naslova ukrepov kmetijske politike pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Zaradi naštetih sprememb je predvideno, da bo v državnem proračunu 106 milijonov evrov manj prihodkov, vendar bo država omenjeni primankljaj takoj nadoknadila s spremembo Zakona od dohodka pravnih oseb ( novela ZDDPO-2N) , ki namerava podjetja obdavčiti z novo stopnjo 19%. Ker je bil izglasovan odložilni veto, bomo o spremembi še pisali.

kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in skupaj bomo vaše podjetje dvignili na višjo raven!

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani so nastavljeni na "dovoli piškotke" za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje . Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov ali pa kliknite "Sprejmi", potem te piškotke sprejemate.

Zapri