Gospodarske družbe

Gospodarske družbe (d.n.o. in d.o.o.)

Po zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Gospodarske družbe se delijo na osebne in kapitalske družbe.

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) je osebna družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Družba z neomejeno odgovornostjo se ustanovi z družbeno pogodbo. Za ustanovitev ni predpisan osnovni kapital.

Družba z omejeno odgovornostjo (D.O.O.)  je kapitalska družba, ki jo ustanovi najmanj ena pravna ali fizična oseba, ki v družbo vloži svoja sredstva. Družbeniki odgovarjajo za obveznosti družbe le z vloženimi sredstvi. Potreben je osnovni vložek najmanj v višini 7.500 eur, ki je lahko denaren ali stvaren.

kaj vam lahko ponudimo?

 • Pomoč pri ustanavljanju podjetja
 • Davčno svetovanje
 • Dodelitev osebnega skrbnika
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje pomožnih knjig
 • Administrativne storitve
 • Obračunavanje plač za zaposlene
 • Obračunavanje osnovnih sredstev
 • Izdelava letnih in medletnih računovodskih izkazov (izdelava bilance stanja, izdelava izkaza poslovnega izida, izdelava izkaza bilančnega dobička/izgube, izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom)
 • Izdelava obračuna DDV in vseh drugih obračunov po zakonu o DDV
 • Izdelava davčnega obračuna in vodenje ustreznih evidenc (evidenca o vodenju davčne izgube, evidenca o pokrivanju davčne izgube, evidenca o koriščenju davčnih olajšav)
 • Poročanje Statističnemu uradu RS
 • Poročanje Banki Slovenije
 • Razni obračuni (Obračun najemnin, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev)
kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in skupaj bomo vaše podjetje dvignili na višjo raven!

Nudimo vam strokovno vodenje knjig in davčno svetovanje.

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani so nastavljeni na "dovoli piškotke" za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje . Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov ali pa kliknite "Sprejmi", potem te piškotke sprejemate.

Zapri