Zakon o davčnem potrjevanju računov

Kot veste je bilo v mesecu juliju 2015 sprejet Zakon o davčnem potrjevanju računov in v mesecu avgustu pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, kateri naj bi se pričel izvajati 2. januarja 2016.

Zavezanec za davčno potrjevanje računov je vsaka oseba z gotovinskim poslovanjem na ozemlju Slovenije, če izpolnjuje naslednje pogoje

 • mora voditi poslovne knjige po Zakonu o davčnem postopku
 • mora izdati račun za dobave blaga in storitev po Zakonu o DDV-1
 • dobavljeno blago ali storitev sta plačana z gotovino – račun najpozneje, ko se prejme gotovino
 • obveznost velja tudi za vse pravne osebe, ki so po 9.členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb-2 oproščene plačila le tega davka (društva, zavodi…)

Plačilo z gotovino je plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila (boni).

Predmet obveznega potrjevanja bodo:

 • računi za blago in storitve, plačani z gotovino delno ali v celoti
 • vsi naknadno izdani storno računi, dobropisi in bremepisi, ki se nanašajo na že prej opravljen gotovinski promet, na katerih mora biti označba že prej izdanega računa
 • zaporedne dobave-skupni računi, ki so plačani z gotovino in je potrebno izstaviti račun najpozneje ob prejemu gotovine

Kaj potrebujemo za potrjevanje računov:

 • elektronsko napravo, ki omogoča internetno povezavo (ustrezen računalniški program, vzdrževalno pogodbo s serviserjem…
 • namensko digitalno potrdilo – DavPotRac, katero se bo izdajalo na podlagi elektronske vloge, preko portala e-davki in bo veljalo 5 let (to potrdilo PRISKRBI RAČUNOVODSKI SERVIS)
 • popis poslovnih prostorov in upravljavcev z blagajnami: naslov poslovnega prostora, številka katastrske občine, številka stavbe, številka dela stavbe, število blagajn, davčne številke oseb, ki izstavljajo račune oz. operirajo z blagajno
 • poslovni prostor je lahko tudi premični, in sicer:

A – premični objekt (vozilo, premična stojnica)

B – objekt na stalni lokaciji (kiosk, stojnica na tržnici)

C – premični objekt (teren, posamezna elektronska naprava)

Te podatke se skupaj z digitalnim potrdilom, posredujete vzdrževalcu programske opreme, ki vam bo blagajno ustrezno registriral pri FURS-u.

Postopek potrjevanja računov:

 • račun mora vsebovati vse podatke, kot je bilo že do sedaj potrebno po ZDDV-1 in še dodatne po Zakonu o davčnem potrjevanju računov
 • številka računa bo po novem vsebovala več podatkov: številka poslovnega prostora, elektronske naprave, in številko računa….
 • račun bo dobil ZOI kodo, to je zaščitna oznaka izdajatelja računa, na podlagi katere bo avtomatsko potrjen na FURS (največ 5 sekund)
 • FURS dodeli EOR kodo, to je enkratna idenfikacijska oznaka računa, in tako opremljen račun je pravilen za stranko in se mu ga tudi OBVEZNO izroči

ČE SMO V DVOMIH POTRJEVANJE RAČUNA DA ali NE, se vedno odločimo za DA.

Dodatne aktivnosti ob uvedbi davčnih blagajn:

 • sprejem notranjih aktov – Pravilnik o blagajniškem poslovanju naj vsebuje podatke vseh nepremičnin in premičnin, kjer se bodo izdajali računi, delo na terenu, številčenju računov, popis oseb, ki bodo izdajale račune (oznaka in davčna številka), blagajniški minimum, rokovanje z gotovino, pologi, blagajniški dnevnik, viški in manki gotovine, navodila zaposlenim za upravljanje z blagajno (poprave napak, nedelovanje naprave, izpad interneta, elektrike…..), popis VKR….
 • popravki napak ob nedelovanju sistema (navodila delavcem):
 1. izpad elektrike, se izda račun iz potrjene vezane knjige računov (VKR), katere izdane račune pa je potrebno naknadno, v 2 delovnih dneh oz. takoj ko prične sistem delovati potrditi na FURS
 2. izpad interneta, nedelovanje programa FURS (račun naj bi bil potrjen v 5 sekundah), račun se izda brez EOR kode, vendar pa mora račun vsebovati vse ostale predpisane podatke vključno z ZOI kodo, in zopet se račun pošlje v potrditev FURS  najkasneje v 2 delovnih dneh oz. takoj ko naprava prične delovati
 • naknadni popravki izdanega potrjenega računa
 1. potrebno je izvesti postopek potrjevanja računov tudi za vse naknadne spremembe podatkov na računu
 2. pri tem je potrebno FURS-u v potrjevanje poslati tudi številko prvotnega računa, v katero spremembo posega
 3. predpisana je tudi posebna označitev pri izdaji dvojnika računa-kopije, ki mora biti enaka originalu in oznaka KOPIJA in pa zaporedna številka kopije
 • postopek potrjevanja, če ob izdaji računa ni znan način plačila
 1. račun se lahko izda brez EOR kode, vendar mora vsebovati vse ostale predpisane podatke
 2. če je naknadno plačan z gotovino, poslati na FURS podatke v 10 delovnih dneh od dneva plačila računa
 3. FURS poslanemu računu dodeli EOR

Prehodno obdobje od 2.1.2016 do 31.12.2017, je za uporabo vezane knjige računov, vendar pa mora zavezanec, ki uporablja VKR, poslati FURS-u podatke o izdanih računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa.

DOLŽNOSTI IN PRAVICE POTROŠNIKOV

Dolžnost zavezanca je, da bo imel na vidnih mestih, ob vsaki elektronski napravi za izdajo računov, objavljeno obvestilo, katerega je predpisal minister za finance.

kako vam lahko pomagamo?

Kontaktirajte nas in skupaj bomo vaše podjetje dvignili na višjo raven!

Z nadaljevanjem uporabe spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani so nastavljeni na "dovoli piškotke" za zagotovitev najboljše uporabniške izkušnje . Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov ali pa kliknite "Sprejmi", potem te piškotke sprejemate.

Zapri